ktirio-skitso

A- A A+

"TODAY BLUE PLANET, BUT TOMORROW?"

"ΣΗΜΕΡΑ ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΡΙΟ;"

 

Comenius Programme 2012 – 2014 

comenius

 (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τουρκία)

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 • Υποβολή Αίτησης

Το Φεβρουάριο του 2012 το σχολείο μας υπέβαλλε πρόταση έργου για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius (Πολυμερής Σύμπραξη Ευρωπαϊκών Σχολείων), ανταποκρινόμενο στην Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2012 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα για τα τομεακά προγράμματα Comenius.

 • Έγκριση του Προγράμματος

            Η αίτησή μας αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2012. Η υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ.

 

ΤΙΤΛΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • ΤΙίτλος Προγράμματος: " TODAY BLUE PLANET, BUT TOMORROW? "

             («ΣΗΜΕΡΑ ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΡΙΟ;»).

 • Περίοδος Υλοποίησης: 1 Αυγούστου 2012- 30 Ιουλίου 2014
 • Συνεργαζόμενα Σχολεία: Οκτώ συνεργαζόμενα σχολεία από οκτώ πόλεις διαφορετικών χωρών της Ευρώπης

 

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Kumburgaz

Τουρκία

KUMBURGAZ İLKÖĞRETİM OKULU

(Συντονιστικό σχολείο)

Albi

Γαλλία

COLLEGE BELLEVUE

Παναιτώλιο

Ελλάδα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

Rome

Ιταλία

S.M.S. "Gaio Cecilio Secondo"

Balatonlelle

Ουγγαρία

KARÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ÓVODA

Montijo

Πορτογαλία

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS POETA JOAQUIM SERRA / ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO ESTEVAL

Plasencia

Ισπανία

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA "VIRGEN DEL PUERTO"

Lyski

Πολωνία

GIMNAZJUM IM. MAJORA PILOTA A. TOMICZKA W LYSKACH

 

 ΘΕΜΑ - ΣΤΟΧΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Θέμα: Η σημασία του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νερό στην εποχή μας και την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισής του.
 • Στόχος: Η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στους κινδύνους που διατρέχει το νερό, η κατανόηση της σημασίας του για το μέλλον της ζωής στο πλανήτη μας και η συνειδητοποίηση της ανάγκης συνεργασίας των λαών για την αντιμετώπισή των προβλημάτων αυτών.
 • Μέθοδοι- Τρόποι Υλοποίησης: Η προσέγγιση του θέματος θα είναι διαθεματική και η μέθοδος ομαδοσυνεργατική.Οι μαθητές μας θα ανακαλύψουν τον εκπληκτικό "Κόσμο του νερού", μέσα από την ιστορία, την επιστήμη, τη τέχνη, την οικολογία, την οικονομία, την αγωγή του πολίτη, τον αθλητισμό και την αναψυχή. Η συνεργασία των σχολείων θα επιτευχθεί με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με ανταλλαγή επισκέψεων.

 

 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες:
 • Να επικοινωνήσουν με άλλους ευρωπαίους μαθητές, να συνεργαστούν μαζί τους, να ανταλλάξουν ιδέες, να συμμετέχουν ενεργά στην υποδοχή των ξένων αποστολών στο σχολείο μας και κάποιοι να συμμετάσχουν στις αποστολές που θα επισκεφτούν τα άλλα σχολεία.
 • Να γνωρίσουν διαφορετικές νοοτροπίες και κουλτούρες, να μάθουν να εκτιμούν και να σέβονται το διαφορετικό, αλλά και αισθάνονται περήφανοι για τον τόπο τους. Να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενεργών ευρωπαίων πολιτών.
 • Να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, όπως τη χρήση της αγγλικής γλώσσας(είναι η γλώσσα εργασίας του προγράμματος) και τη χρήση των Νέων τεχνολογιών και των εργαλείων web2.0.
 • Οι καθηγητές που συμμετέχουν στην παιδαγωγική ομάδα θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ευρωπαίους συναδέλφους τους, να ανταλλάξουν ιδέες και προβληματισμούς παιδαγωγικού περιεχομένου και να πειραματιστούν σε νέες διδακτικές μεθόδους.
 • Το Πρόγραμμα Comenius, εξάλλου, δίνοντας στην τοπική κοινωνία τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής, επιδιώκει να φέρει κοντά τους ευρωπαϊκούς λαούς και πολιτισμούς. Το Παναιτώλιο και η ευρύτερη περιοχή θα αποτελέσουν για τους ευρωπαίους συνεργάτες μας σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό χάρτη, όπως και για εμάς οι δικοί τους τόποι.