Μελετώντας τη Φωτοσύνθεση

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων συνεργασίας μεταξύ μαθητών, μαθητριών και του μαθήματος της Βιολογίας της Α΄Γυμνασίου, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν συνθετικές εργασίες στο μάθημα της Φωτοσύνθεσης.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα