ktirio-skitso

A- A A+

Κανονισμός Λειτουργίας

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου είναι η συνεργασία γονέων και κηδεμόνων των μαθητών με το Σχολείο. Η τακτική ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς για τη συμπεριφορά, τη φοίτηση και την επίδοση των παιδιών τους, αλλά και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τυχόν οικογενειακά προβλήματα (υγεία μελών της οικογένειας, σχέσεις γονέων, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά παιδιών και αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν) συμβάλλουν στη σωστή αγωγή στο Σχολείο.
Η ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων απο το σχολείο σχετικά με την επίδοση, φοίτηση και διαγωγή των μαθητών μας γίνεται καθημερινά και μάλιστα κατά το δυνατόν συχνότερα . Η Διευθύντρια και οι Καθηγητές του σχολείου ενημερώνουν με προθυμία και συνέπεια για τα παραπάνω όποιαδήποτε ώρα. Το χρονικό διάστημα από 10.30 έως 11.45 προσφέρεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η φοίτηση στο Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η έναρξη των μαθημάτων του Γυμνασίου Παναιτωλίου αρχίζει καθημερινά στις εργάσιμες ημέρες 08.10 πμ. και ολοκληρώνεται στις 13.50.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ο αμοιβαίος σεβασμός, η κατανόηση και η αποδοχή της ατομικότητας μαθητών και καθηγητών είναι αξίες που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται καθημερινά στο σχολείο. Η ατομική, αλλά και η συλλογική ευθύνη (σε επίπεδο τμήματος, τάξης, σχολείου) επίσης υποστηρίζονται τόσο μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και τις παράλληλες δραστηριότητες του σχολείου. Επιδιώκεται οι συμπεριφορές όλων των μελών της σχολικής κοινότητας να διέπονται από τις παραπάνω αξίες.
Η διαμόρφωση «μαθησιακού συμβολαίου» ανά μάθημα ή/και τμήμα (στην αρχή του σχολικού έτους) αποτελεί συμμετοχική διαδικασία για μαθητές και καθηγητές που κάνει σαφείς τις επιθυμητές και μη επιθυμητές συμπεριφορές όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η πορεία τήρησης του «συμβολαίου» αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στις συνελεύσεις των τμημάτων.
Αποκλίσεις συμπεριφοράς, η άσκηση κάθε είδους βίας, η πρόκληση φθορών ή ζημιά (ή κλοπή) που θα προκαλείται από μαθητές σε πρόσωπα ή αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία του σχολείου, συμμαθητών τους ή καθηγητών, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την επιβολή κυρώσεων που στόχο έχουν να προβληματιστεί ο μαθητής για την συμπεριφορά του. Η ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα και η συνεργασία μαζί του αποτελούν καθήκον αλλά και υποχρέωση του σχολείου. Κυρώσεις αποτελούν οι ποινές της «Επίπληξης», της «Ωριαίας απομάκρυνσης» από το μάθημα, της «Αποβολής περισσότερων ωρών», της «Αποβολής 1-5 ημερών» και την «Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος» (Π.Δ. 104/1979, άρθρ. 26 και 27). Ζημιές ή φθορές που προκαλούνται από τους μαθητές πέρα από πειθαρχικές συνέπειες επιφέρουν και οικονομική επιβάρυνση των γονέων των υπαιτίων.
Η κατάληψη του σχολείου (ακόμη και αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μαθητών) είναι ποινικό αδίκημα (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από 4-12-99). Το αδίκημα αυτό τιμωρείται αυτεπάγγελτα και βαρύνει τους γονείς των ανήλικων μαθητών «για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου», σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ποινικού Κώδικα. Η αναπλήρωση των χαμένων ημερών και ωρών (που οφείλονται κύρια σε καταλήψεις) γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας με σκοπό την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού, του μαθητή και του γονέα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του μαθήματος, δηλ τι κατέκτησε ο μαθητής, που χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο, πώς να οργανώνει τη μελέτη του. Ο μαθητής αξιολογείται από:
Την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία
τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)
τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες,
τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας
τις ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

ΦΟΙΤΗΣΗ & ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Με την υπ΄αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 Υπουργική Απόφαση που καθορίζει θέματα που αφορούν: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ισχύουν τα εξής:

  • Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
  • Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται:

  • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
  • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Ενημέρωση γονέων – υποχρεώσεις γονέων

  • Ο κηδεμόνας είναι υπεύθυνος για τη φοίτηση του μαθητή
  • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους απουσίας του
  • Το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα για την απουσία μαθητή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό μήνυμα, τηλέφωνο, SMS, επιστολή)
  • Εάν ο κηδεμόνας αρνηθεί την επικοινωνία καλείται το Συμβούλιο Τμήματος για χρήση ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα

Ενημέρωση γονέων – υποχρεώσεις γονέων

  • Σε περίπτωση απουσίας τριών συνεχόμενων ημερών ή πραγματοποίησης 30 συνολικά απουσιών το σχολείο (ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός) επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες (ηλεκτρονικό μήνυμα ή SMS ή επιστολή), πληροφορείται το λόγο των απουσιών και ενημερώνεται ο Δ/ντής.
  • Σε περίπτωση μεταβολής του συνολικού αριθμού απουσιών ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή μέσα στις 5 πρώτες μέρες του μήνα.

Όταν πραγματοποιούνται μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης και της τελευταίας, χωρίς άδεια δ/ντή, αναζητούνται οι λόγοι και γίνονται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που ενδεχομένως κρίνονται απαραίτητες.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν μαζί τους στο σχολείο κινητά τηλέφωνα, σε λειτουργία ή απενεργοποιημένα σύμφωνα με την Γ2/132328/7-12-2006/ εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (μπορεί εφόσον το έχει μαζί του να το παραδίδει στη Δ/ντρια ή σε καθηγητή και να το παραλαμβάνει με το τέλος των μαθημάτων). Τα τηλέφωνα του σχολείου είναι στη διάθεση των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους εφόσον χρειαστεί.
Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα, βάσει νόμου, στους χώρους του σχολείου, αίθουσες, αύλειος χώρος κλπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι θύρες εισόδου-εξόδου παραμένουν κλειστές σύμφωνα με την Γ2/2368/9-1-07 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Έτσι διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών, αποτρέπεται η χωρίς λόγο έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, αποτρέπεται η είσοδος ατόμων που ουδεμ.ία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου.
Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Δ/ντρια ή καθηγητή.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ευρύτερη κοινωνικοποίηση του μαθητή, η ενίσχυση του ενδιαφέροντός του για μάθηση, το «άνοιγμα» του στο μέλλον, η ενίσχυση της δημιουργικότητας του, η διέξοδος στις ποικίλες ανησυχίες του είναι μερικοί από τους συμπληρωματικούς σκοπούς του σχολείου.
Επιθυμία του σχολείου αλλά και των μαθητών είναι η πραγματοποίηση προγραμμάτων και θεματικών που αφορούν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την υγεία, το περιβάλλον κ.ά. Κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται στο σχολείο προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σε ώρες εκτός του ωραρίου διδασκαλίας με συμμετοχή και ευθύνη των εκπαιδευτικών και προαιρετική συμμέτοχη των μαθητών.


Για το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου μας

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Βάρσος